Take a fresh look at your lifestyle.

Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) ngừng tổ chức thi Đánh giá năng lực 2021

Chiều nay, trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) đã thông báo không tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2021 của trường, đồng thời, điều chỉnh Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021.

Trường ĐH Quốc tế cho biết, với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, thí sinh, trường quyết định ngừng tổ chức Kỳ thi ĐGNL 2021. Bên cạnh đó nhà trường cũng đưa ra phương án thay thế cho phương thức 4. Cụ thể như sau:

Thay thế phương thức xét tuyển ĐGNL của trường (phương thức 4) bằng bằng phương thức “Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021”.

Đối tượng, điều kiện đăng ký và nguyên tắc xét tuyển cho phương thức thay thế này như sau:

Đối tượng xét tuyển: thí sinh học tại các trường THPT trên toàn quốc và dự kiến tốt nghiệp THPT trong năm 2021.

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

– Thí sinh dự kiến tốt nghiệp THPT năm 2021;

– Điểm trung bình 3 năm THPT của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển ≥ 6,5 điểm;

– Tổng điểm trung bình 3 năm THPT của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển ≥ 20 điểm (không tính điểm cộng ưu tiên).

– Đối với tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT sẽ được quy đổi thành điểm trung bình môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, cách quy đổi như sau:

Chứng chỉ IELTS Academic Chứng chỉ TOEFL iBT Điểm quy đổi
≥ 6.0 60 – 78 10
5.5 46 – 59 8,5
5.0 35 – 45 7,5
≤ 4.5 Không quy đổi

Nguyên tắc xét tuyển:

– Điểm xét tuyển = (Tổng điểm trung bình 3 năm THPT của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển + Tổng điểm thi THPT 2021 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển)/2 + Điểm ưu tiên (nếu có).

– Xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu từng ngành. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ là điểm chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc TOEFL iBT của thí sinh.

– Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh chỉ trúng tuyển 01 nguyện vọng cao nhất.

Thời điểm đăng ký xét tuyển theo phương thức mới, dự kiến từ 7/7/2021 đến 17/7/2021.

Phương thức xét tuyển kết quả thi ĐGNL 2021 sẽ không được ĐH Quốc tế thực hiện.

Đối với thí sinh đã hoàn tất hồ sơ đăng ký kỳ thi ĐGNL và có nguyện vọng chuyển đổi sang phương thức thay thế, có thể bổ sung hồ sơ từ 28/6/2021 đến 17/7/2021. Trường ĐH Quốc tế sẽ hoàn trả lệ phí cho thí sinh đã đóng lệ phí kỳ thi ĐGNL 2021 cụ thể: thí sinh đã hoàn tất hồ sơ đăng ký kỳ thi ĐGNL và có nguyện vọng chuyển đổi sang phương thức thay thế sẽ khấu trừ lệ phí xét tuyển theo phương thức thay thế vào lệ phí mà thí sinh đã đóng và hoàn trả phần còn lại cho thí sinh sau khi đã khấu trừ. Trong trường hợp không có nguyện vọng chuyển sang phương thức thay thế, sẽ hoàn trả toàn bộ lệ phí đã đóng.

Trường ĐHQT cũng điều chỉnh tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh của các phương thức tại Đề án tuyển sinh năm 2021. Theo đó, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 từ 40%-60% sẽ lên 50%-80% chỉ tiêu. Phương thức ưu xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là 10%-20% chỉ tiêu.

Trà My/TH