Take a fresh look at your lifestyle.

Tám đề cử tranh giải phim xuất sắc nhất Oscar 93

Trong số 8 tác phẩm tranh giải Phim truyện xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 93, bộ phim “Mank” do Netflix sản xuất dẫn đầu về số đề cử.