Take a fresh look at your lifestyle.

Loạt dự án nhà ở tại Ninh Thuận sẽ được đấu thầu năm 2021

Tỉnh Ninh Thuận sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho 14 dự án khu đô thị, khu dân cư mới trong năm 2021…

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành văn bản số 3578 về kế hoạch triển khai thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo đó, 14 dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới đang được UBND tỉnh Ninh Thuận đang xem xét lựa chọn nhà đầu tư.

Đó là các dự án khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại (khu 4.1, diện tích 63ha); khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại (khu 4.2, diện tích 98,1ha); Khu nhà vườn – trồng cây ăn quả (khu 5, diện tích 96,7ha).

Cùng một loạt dự án các khu đô thị mới: ven bờ Tây Nam Đầm Nại (khu 1); Tây Bắc (gần 91,4ha); Bờ sông Dinh (gần 38ha); Bờ Bắc sông Dinh (17,6ha); Phủ Hà (7ha); Khánh Hải (27,2ha); Bắc Sông Ông (gần 19,4ha); Tám Ký (7,1ha); phía Nam cầu Phú Quý; Đầm Cà Ná (gần 65,5ha); Đông Bắc (khu K3, diện tích gần 72ha).

Các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ sẽ hoàn thành lập hồ sơ chủ trương đầu tư dự án vào quý 4/2021 và hoàn thành Thẩm định, trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư vào quý 1/2022, gồm: khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K3), khu đô thị  mới Tây Bắc, Khu đô thị mới ven Đầm Nại các khu: 4.1, 4.2, 5.

Các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Ninh Thuận, việc lập hồ sơ và thẩm định phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư đều được hoàn thành vào quý 3/2021, gồm: khu đô thị  mới ven Đầm Nại (khu 1), khu đô thị  mới Bờ sông Dinh, khu đô thị  mới Khánh Hải, khu đô thị  mới Bắc Sông Ông, khu đô thị  mới Tám Ký, khu đô thị  mới phía Nam cầu Phú Quý, khu đô thị  mới Đầm Cà Ná.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện từ giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư đến giai đoạn lựa chọn chủ đầu tư dự án. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận là đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện dự án sau khi thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án…

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, việc phát triển các khu đô thị mới, khu dân cư mới góp phần tạo quỹ đất đảm bảo phục vụ về nhà ở tại các khu vực; tạo sự thu hút đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng đất và ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phát triển quỹ đất để thực hiện đấu giá, đấu thầu dự án sử dụng đất, phát triển đô thị và nhà ở thương mại theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

Thùy Trang/TH