Take a fresh look at your lifestyle.

Chồng muốn dùng tiền để dụ con làm việc nhà

Chồng dự định thưởng con tiền mỗi khi bé giúp bố mẹ làm việc nhà mà không đoái hoài tới tác động xấu mà việc này đem đến cho bé.

Vợ chồng tôi có con gái 4 tuổi và không thống nhất được việc dạy con. Chồng tôi thích cho con tiền để con làm việc nhà như vợ chồng chị gái anh đã làm. Còn tôi không đồng ý cách dạy con như vậy. Bởi vì trước mắt, tôi nhận thấy khi chị chồng giáo dục con theo cách đó, lúc nào cháu tôi cũng chỉ chăm chăm vào tiền, chẳng biết ý nghĩa của việc làm việc nhà là để san sẻ gánh nặng với cha mẹ, để thành người tự lập sau này.
Nếu sau này anh chị ấy không cho tiền cháu để làm việc nhà, tôi nghĩ có khả năng cháu sẽ không làm dù đó là nghĩa vụ của một thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, dù đã tranh luận với chồng rất lâu, chồng không tán đồng quan điểm của tôi và có ý muốn sẽ dạy con như cách chị anh đã làm. Tôi nên làm gì đây?
Hồng Thu