Take a fresh look at your lifestyle.

Cách nhận biết trẻ mắc chứng bệnh tăng động

584
Trẻ tăng động lấy đi sự tập trung và chú ý của trẻ trong mọi việc. Bạn sẽ rất khó để yêu cầu trẻ lắng nghe hay hoàn thành một việc nào đó. Việc này vô cùng ảnh hưởng để việc học tập và tính cách sau này.