Take a fresh look at your lifestyle.

60% người trẻ Hàn Quốc cho rằng hôn nhân là “không cần thiết”

60% thanh niên Hàn Quốc được khảo sát cho rằng không cần thiết phải kết hôn và sinh con, theo số liệu khảo sát được công bố ngày 23/4 vừa qua.

Theo đó, từ tháng 11/2020 đến tháng 2/2021, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình (The Ministry of Gender Equality and Family) Hàn Quốc đã tiến hành cuộc khảo sát ba năm một lần trên 7.100 người trong độ tuổi từ 9 đến 24 và 4.800 người khác đang chăm sóc cha mẹ.

Kết quả cho thấy có đến 60,9% những người trong độ tuổi từ 13 đến 24 nói rằng họ không nghĩ rằng hôn nhân là cần thiết, tăng mạnh so với con số 49% trong  cuộc khảo sát vẫn nội dung như trên được thực hiện năm 2017.

Trong số đó, tỷ lệ đồng tình ở nữ giới chiếm 65,1%, ở nam giới là 57,1%.

Ngoài ra, có tới 60,3% tin rằng không cần thiết phải sinh con sau khi kết hôn, một lần nữa chênh lệch lớn so với chỉ 46,1% của năm 2017.

Ngược lại, trong số các bậc cha mẹ và người giám hộ, 59,7% nhận định rằng hôn nhân là cần thiết, mặc dù 47,2% ủng hộ không cần thiết sinh con sau kết hôn.

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình cho biết, cuộc khảo sát cho thấy những người trẻ tuổi đang chịu nhiều áp lực hơn khi suy nghĩ đến việc kết hôn và sinh con trong vòng ba năm qua, về cả mặt xã hội và tài chính.

Những công bố mới nhất cũng chỉ ra rằng 83% học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cho biết họ cảm thấy hài lòng với cuộc sống ở trường, giảm nhẹ so với tỷ lệ 88,3% của cuộc thăm dò trước đó.

Đây là lần giảm đầu tiên trong thập kỷ, bởi tỷ lệ này đã tăng từ 82,1% năm 2011 lên 85,9% năm 2014.

Bộ cho rằng sự sụt giảm tỷ lệ hài lòng là do đại dịch Covid-19 kéo dài khiến trường học phải tổ chức giảng dạy trực tuyến và học sinh buộc phải ở nhà.

TH