Take a fresh look at your lifestyle.

UNESCO ra mắt lịch điện tử dành cho trẻ em

346
Tại sao lại có những con tàu xuất hiện giữa sa mạc? Những người phụ nữ đầu tiên giành được quyền bầu cử là ai? Bảng chữ cái bắt nguồn từ đâu? Đó là lý do UNESCO mang đến cho trẻ em toàn cầu một cuộc phiêu lưu kỳ thú trong lịch điện tử Memory of the World (MoW, tạm dịch là Ký ức về thế giới).

Các bức tranh vẽ minh họa trong lịch điện tử Memory of the World

Lịch điện tử đặc biệt này dựa trên 12 mục từ Cơ quan Đăng ký quốc tế MoM, bao gồm các tư liệu lịch sử quan trọng trong suốt lịch sử loài người. Mỗi tháng, Nala và Leo – 2 nhân vật của bộ lịch sẽ đưa trẻ em đến một nơi khác nhau của thế giới. Trẻ sẽ khám phá những kho báu từng địa phương và tìm hiểu về lịch sử thế giới.

Các thư viện, kho lưu trữ, bảo tàng cũng như các trường tiểu học và THCS có thể sử dụng lịch điện tử này để khuyến khích trẻ tìm hiểu về những di sản văn hóa, qua đó thúc đẩy đối thoại liên văn hóa và quyền công dân toàn cầu giữa trẻ em với nhau; đồng thời giúp trẻ trải nghiệm học tập một cách hấp dẫn và thú vị. 12 tháng tràn ngập các cửa sổ mở ra những cánh cửa về thông tin, trò chơi và các hoạt động vui nhộn, khuyến khích trẻ suy ngẫm và kết nối những kiến thức đã học từ cuộc sống hằng ngày.

Những câu chuyện được kể bằng tiếng Anh. Trẻ có thể truy cập thông qua máy vi tính và máy tính bảng và sẽ có chương trình ứng dụng cho hệ điều hành Android. Để xem lịch điện tử, trẻ truy cập vào trang web: http://www.mowcalendar.org.

UNESCO đã thành lập Chương trình MoW vào năm 1992. Động lực ban đầu đến từ nhận thức ngày càng tăng về tình trạng hạn chế của việc bảo tồn và tiếp cận các di sản tư liệu ở nhiều nơi trên thế giới. Chương trình MoW của UNESCO được tạo ra nằm trong một phần của chiến lược quảng bá di sản tư liệu trong giới trẻ. Ngoài lịch điện tử, Chương trình MoW đã ra mắt khóa học trực tuyến dành cho giáo viên, cung cấp các công cụ thực hành và giáo án mẫu để tích hợp MoW trong các lớp nghệ thuật, lịch sử, ngôn ngữ và văn học.

Minh Huyền

(biên dịch theo en.unesco.org)