Take a fresh look at your lifestyle.

Khi làm Căn cước công dân gắn chip có cần mang sổ hộ khẩu

Người đổi từ CMND sang căn cước công dân gắn chip cần mang theo sổ hộ khẩu, giấy khai sinh,… Trường hợp mất sổ hộ khẩu, người dân cần làm gì?

Thủ tục cần có khi làm căn cước công dân gắn chip

Hiện nay, mặc dù Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được khai trương, nhung chưa cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu. Do đó, khi đi làm Căn cước công dân gắn chip, cơ quan cấp căn cước vẫn thông báo người dân phải mang theo sổ hộ khẩu.

Trường hợp khi đã có thông báo của cơ quan có thẩm quyền về việc đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu thì người dân không cần mang theo sổ hộ khẩu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đối với người đổi từ CMND sang căn cước công dân gắn chip, người dân cần mang theo: CMND, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác trong trường hợp thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chip có thay đổi có với thông tin trong sổ hộ khẩu hoặc trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với người đổi từ CCCD mã vạch qua CCCD gắn chip: Khi cấp CCCD mã vạch thì thông tin của công dân đã được lưu trên cơ sở dữ liệu quốc gia; vì vậy khi đổi sang mẫu thẻ CCCD gắn chip mới thì người dân chỉ cần mang: CCCD mã vạch đã được cấp; Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác trong trường hợp thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chip có thay đổi so với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mất sổ hộ khẩu có làm căn cước công dân được không?

Nếu thông tin trên sổ hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai trên tờ khai CCCD thì yêu cầu công dân xuất trình giấy khai sinh, CMND cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong tờ khai CCCD.

Ảnh minh họa

Với trường hợp sổ hộ khẩu bị mất, khi muốn làm CCCD gắn chip thì công dân cần thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu theo quy định.

Nơi nộp hồ sơ cấp lại sổ hộ khẩu

– Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

– Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Hồ sơ cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Phiếu này được cấp khi công dân đến công an đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu)

– Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

TH