Take a fresh look at your lifestyle.

Gợi ý đáp án môn Lịch sử kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Sáng 13/6, hơn 93.000 thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội làm bài môn Toán (90 phút) và Lịch sử (45 phút).

Đề thi như sau:

Gợi ý đáp án môn Lịch sử, mã đề 019, do giáo viên Hệ thống HOCMAI thực hiện:

Những thí sinh dự thi để đăng ký xét tuyển vào các trường THPT công lập ở Hà Nội đã kết thúc kỳ thi, sau khi hoàn thành bài làm môn Lịch sử.

Trong khi đó, thí sinh đăng ký vào trường chuyên, lớp chuyên sẽ thi tiếp vào ngày 14/6.

Ngày 15/6 và chiều 16/6 là lịch thi của chương trình song bằng tại các trường THPT công lập thuộc sở.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, Hà Nội có 93.363 thí sinh đăng ký thi. Số lượng tuyển vào trường THPT khoảng 90.730 em. Trong đó, các trường công lập tuyển 68.670 em. Trường ngoài công lập và THPT công lập tự chủ tài chính tuyển 24.370 em.

Nguyễn Sương