Take a fresh look at your lifestyle.

Chàng trai trẻ Xứ Lạng (Lương Đức Hậu) đam mê lưu giữ và lan tỏa kỷ vật xưa