Take a fresh look at your lifestyle.

Cách đăng ký ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số cho con

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục nâng cấp ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động lên phiên bản 1.5.4. Phiên bản này được bổ sung tính năng ‘đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cho con’.

Theo đó, bố mẹ hoặc người giám hộ có thể thực hiện đăng ký ứng dụng VssID cho con dưới 18 tuổi thông qua tài khoản giao dịch điện tử VssID đã được phê duyệt của bản thân. Tại đây, người giám hộ có thể tra cứu hoặc quét mã QR thẻ bảo hiểm y tế và điền các thông tin liên quan của con.

Để tạo thuận lợi cho việc in ấn, lưu trữ tờ khai của cá nhân, phiên bản mới còn bổ sung tiện ích xem tờ khai ngay sau khi đăng ký tài khoản giao dịch điện tử thành công và hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo, kèm đường dẫn tờ khai vào số điện thoại cá nhân đã đăng ký.

Như vậy, đến thời điểm này, ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số đã cung cấp chức năng đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cho tất cả cá nhân, kể cả đối tượng thành niên và chưa thành niên trên nền tảng thiết bị di động.

Hà Hiền