Take a fresh look at your lifestyle.

Trầm cảm sau sinh ở phụ nữ và liều thuốc tinh thần từ gia đình

Bệnh trầm cảm sau sinh là trầm cảm xuất hiện sau khi sinh ở người phụ nữ, nhất là trong 2 – 3 tuần đầu sau khi sinh con.