Take a fresh look at your lifestyle.

Lisa – Blackpink trở thành nghệ sĩ được quan tâm nhất

Trong bảng xếp hạng của YouTube toàn cầu, Lisa trở thành nghệ sĩ được tìm kiếm, quan tâm nhất. Cô vượt qua tất cả thành viên của Blackpink và IU.