Take a fresh look at your lifestyle.

Đánh đòn trẻ em không hiệu quả mà còn gây hại

128
Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học cho thấy, đánh đòn trẻ không làm cho hành vi của trẻ tốt lên mà còn gây hại.

GS Elizabeth Gershoff, Đại học Texas ở Austin cho biết: Các nghiên cứu không phát hiện ra, trừng phạt thể chất giúp hành vi của trẻ tốt hơn theo thời gian.

Các nhà khoa học đã sàng lọc 61 nghiên cứu của Hoa Kỳ và 8 cuộc điều tra quốc tế. Tất cả đều kiểm tra xem hành vi thời thơ ấu đã thay đổi như thế nào – tốt hơn hay xấu đi – sau khi trẻ bị trừng phạt thể xác ở một số hình thức, bao gồm cả đánh đòn.

Các nhà khoa học nhận thấy, trừng phạt thân thể không cải thiện sự chú ý, khả năng nhận thức (tư duy), các mối quan hệ xã hội hoặc kỹ năng xã hội của trẻ em mà còn làm tăng tính hung hăng của trẻ và các vấn đề về hành vi khác theo thời gian. Trẻ em càng thường xuyên bị trừng phạt thể xác, tác động tiêu cực đến hành vi và tâm lý của chúng càng lớn. Không có bằng chứng cho thấy nó có bất kỳ kết quả tích cực nào.

 Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trên toàn cầu, 63% trẻ em từ 2 đến 4 tuổi – khoảng 250 triệu trẻ em – thường xuyên bị người chăm sóc trừng phạt thể xác.  Các nhà nghiên cứu cho biết, bản thân những người chăm sóc trừng phạt trẻ em cũng có thể thấy hành vi của chúng xấu đi theo thời gian, khi các can thiệp về thể chất ngày càng gia tăng và chúng ngày càng trở nên bạo lực.

Theo GS Gershoff, là cha mẹ, chúng ta có nhiệm vụ quan trọng là dạy dỗ trẻ, hướng dẫn chúng lựa chọn những hành vi không gây tổn hại cho người khác, cần nỗ lực để trao đổi, nói chuyện với trẻ và giải thích những hành vi mà chúng ta mong đợi ở chúng và lý do tại sao lại như vậy?

Ngọc Bích

(Theo Drugs 6/2021)