Take a fresh look at your lifestyle.

Các bộ phận cần giữ ấm nhất trong mùa đông

382
Mùa đông đến, cơ thể con người rất sợ nhiễm lạnh, trong đó có 8 bộ phận là nơi dễ bị khí lạnh xâm nhập, cần được chú trọng giữ ấm hơn.