Take a fresh look at your lifestyle.

Trả lời con thế nào trước câu hỏi “em bé chui từ đâu ra?”

Một người mẹ trẻ đã khơi mào cuộc tranh luận về việc nên trả lời một đứa trẻ 4 tuổi thế nào khi nó đặt câu hỏi “em bé chui ra từ đâu?”.