Take a fresh look at your lifestyle.

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU GÓP PHẦN HÌNH THÀNH SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG CỦA TỈNH

517
Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được cả nước, trong đó có Vĩnh Long triển khai thực hiện định kỳ 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2012. Thông qua đó, nhằm mục đích phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, là tiền đề góp phần hình thành nên các sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Hộ kinh doanh này là một trong những đơn vị tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích trong chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long. Năm 2021, cơ sở có 3 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, trong đó 2 sản phẩm gồm bánh ướt gạo và bún bò huế được lựa chọn tham gia cấp khu vực. Trước đó, cơ sở có sản phẩm bánh canh gạo cũng đã đạt chứng nhận cấp quốc gia.
Anh Trương Thái Thông, Quản lý kinh doanh Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bán Ba Khánh.
 “Việc xây dựng thương hiệu là từ cái chủ chốt là chất lượng sản phẩm, đã sử dụng, lựa chọn những sản phẩm gạo chất lượng nhất trên thị trường, về mặt máy móc trang thiết bị, những sản phẩm được sản xuất ra trong dây chuyền vận hành kín.”
Dựa trên các tiêu chí đánh giá cho thấy các sản phẩm đoạt giải đều phải trải qua quá trình tìm tòi, nghiên cứu, không ngừng cải tiến chất lượng, tăng sức cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Một số sản phẩm khởi nghiệp từ người trẻ, được đầu tư, nghiên cứu, có tính cạnh tranh và tìm năng phát triển.
Anh Văn Hữu Tài, Chủ Hộ kinh doanh Tảo xoắn Mê Kông.
“Đề tài nghiên cứu về cái tảo Spirulina mình thấy môi trường nước ngọt thì nó cũng có đầy đủ những cái yếu tố để mình nuôi được tảo này, thêm vào đó thì chi phí sản xuất nó cũng không có nhiều, nên mình có thể nuôi và mở rộng nó để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng của người Việt Nam mình.”
Từ năm 2012 đến nay, qua các lần bình chọn, tỉnh Vĩnh Long hiện có 118 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt cấp tỉnh, 19 sản phẩm đạt cấp khu vực và 5 sản phẩm đạt cấp quốc gia. Riêng năm 2021, có 28 sản phẩm đạt cấp tỉnh, trong đó 12 sản phẩm có chất lượng và mẫu mã ưu việc, thị trường tiêu thụ mạnh; chấp hành tốt quy định về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả lợi thế nguồn nguyên liệu, lao động tại địa phương được lựa chọn tham gia cấp khu vực.
Bà Lư Thị Hồng Ly, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Long.
“Khi mà sản phẩm đạt được cái chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp thì ưu tiên hỗ trợ về chính sách khuyến công cũng như về xúc tiến thương mại. Thứ 2, sản phẩm đạt chứng nhận thì sẽ được in cái logo lên cái bao bì sản phẩm, góp phần tạo nên giá trị của sản phẩm trên thị trường, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.”
Việc được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã góp phần động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.
Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1.
Phạm Tuấn