Take a fresh look at your lifestyle.

Phòng thư giãn ở sân sau

Vườn sau nhà có thể được thiết kế thành một không gian uống trà và nghỉ ngơi riêng tư cho gia đình và khách khứa. Không cần đầu tư nhiều về đồ đạc, bạn cũng có thể có thêm một ‘căn phòng’ ở ngoài trời rất thú vị. Tham khảo một số thiết kế đẹp mắt dưới đây.

Phòng thư giãn ở sân sau

Phòng thư giãn ở sân sau
Phòng thư giãn ở sân sau
Phòng thư giãn ở sân sau

Phòng thư giãn ở sân sau
Phòng thư giãn ở sân sauXem ngay từ TB Land: The Global City quận 2
Phòng thư giãn ở sân sau

Phòng thư giãn ở sân sau
Phòng thư giãn ở sân sau
Phòng thư giãn ở sân sau
Phòng thư giãn ở sân sau
Phòng thư giãn ở sân sau

Phòng thư giãn ở sân sau

Phòng thư giãn ở sân sau
Phòng thư giãn ở sân sau