Take a fresh look at your lifestyle.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á được tăng vốn điều lệ

139
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

Ảnh minh họa

Cụ thể, NHNN chấp thuận việc SeABank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 2.697.441.610.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ năm 2020, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên của SeABank năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của SeABank thông qua tại Nghị quyết số 07 ngày 23/4/2021.

SeABank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, SeABank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Lan Anh