Take a fresh look at your lifestyle.

Lịch thi vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 mới nhất tại Hà Nội

Ngày 2/6, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn số 1711/UBND-KGVX đồng ý với nội dung đề xuất trong Tờ trình số 1983/TTr-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.