Take a fresh look at your lifestyle.

Mơ má đào hạ giá người dân đổ xô mua về ngâm nước

Chị Mai Anh ở Cầu Diễn, Hà Nội - một tiểu thương thu mua mơ má đào từ Sơn La - cho biết, mỗi năm chỉ có một mùa mơ. Những cây mơ thường ra hoa vào cuối đông, đầu xuân. Đầu hè, khoảng tháng 3 dương lịch hàng năm, khi cái nóng chưa quá gay…