Take a fresh look at your lifestyle.

HNG bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Bà Mỹ Hạnh sẽ thôi không còn giữ chức Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của công ty, kể từ ngày 18/3/2021…

Ông Trần Bảo Sơn.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) thông báo trích Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Cụ thể: HĐQT HNG thống nhất thông qua việc từ nhiệm của bà Võ Thị Mỹ Hạnh, hiện đang giữ chức Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của công ty. Theo đó, bà Mỹ Hạnh sẽ thôi không còn giữ chức Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của công ty, kể từ ngày 18/3/2021.

Đồng thời, HĐQT công ty bổ nhiệm ông Trần Bảo Sơn (1973) giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2021-2025, từ ngày 18/3/2021.

Ông Trần Bảo Sơn có trình độ chuyên môn là Cử nhân Quản trị kinh doanh. Công tác hiện nay tại HAGL Agrico là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc và là Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải.

Được biết, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE), nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức bán thỏa thuận cho đối tác chiến lược. Sau giao dịch, Hoàng Anh Gia Lai sẽ giảm sở hữu tại HNG từ 330,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 29,78% xuống còn 250,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,57%. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 22/3 đến ngày 20/4/2021.

Mới đây, HĐQT công ty thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 với thời hạn họp là trước ngày 30/6/2021.