Take a fresh look at your lifestyle.

Gợi ý giúp bạn chọn cam tươi ngon

Chọn cam tươi
Cam tươi là cam còn núm cuống, sờ vào núm cuống thấy chặt, bẻ bằng tay cũng không rụng. Lá cam dù còn tươi hoặc héo nhưng vẫn dính ở cuống cam. Đây là cam mới được hái ra khỏi vườn nên còn tươi ngon và đảm bảo an toàn.
Thông thường cam ngon là cam có vỏ mỏng, cầm chắc tay. Khi cam chín, phần chín có đốm vàng, không đồng màu (nếu cam chín đồng màu vàng ruộm có thể được ép chín bằng thuốc).
Chọn quả cam vỏ còn tươi, khi bóp nhẹ vào vỏ thấy có dầu tiết ra ngoài. Đó là quả cam còn tươi mới và ngon. Cam tươi khi uống có mùi thơm dậy đặc trưng và nhiều nước, ngọt, vị đậm đà.
Chọn cam ngọt, nhiều nước
Cam ngọt khi nhìn vào thấy tròn đều, vừa mắt cầm chắc tay, đít quả cam có màu vàng (nếu cam còn xanh nhưng đít có màu vàng thì đó là cam già). Cũng lưu ý nếu cuống quả cam lõm xuống so với xung quanh thì đó là quả cam mọng và nhiều nước.
Nếu quả cam đã rụng cuống mà trông vẫn còn tươi ngon, hãy chú ý phần cuống đã bị rụng xuống có màu vàng tươi, màu quả cam cũng đã chín vàng thì đó là cam già và chín nên rụng cuống, chứ không phải cuống rụng do nguyên nhân khác.
Thu Minh/Th