Take a fresh look at your lifestyle.
Đang xem các bài viết trong chuyên mục

Doanh nghiệp – Doanh nhân

MÙA THU HOẠCH MẬT ONG HOA NHÃN Ở HƯNG YÊN

Hàng năm, vào dịp tháng 3 âm lịch là mua hoa nhãn nở rộ, các vùng trồng nhãn ở Hưng Yên lại thu hút hàng ngàn đàn ong đến khai thác mật. Hơn 5 ngàn ha nhãn đang cho thu hoạch đã trở thành nguồn lợi lớn để phát triển nghề nuôi ong lấy mật.…