Take a fresh look at your lifestyle.

Cách ly y tế tại nhà cho người tiếp xúc gần (F1): Yêu cầu đối với cán bộ y tế

30

Cán bộ y tế hàng ngày tiếp nhận thông tin và kiểm tra tình trạng sức khỏe người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly.

TTXVN/Báo Tin tức