Take a fresh look at your lifestyle.

Các món ăn Nhật Bản trông lúc nào cũng “nghệ” là nhờ làm theo nguyên tắc này

186
Theo nguyên tắc Moritsuke, mỗi chiếc đĩa được chọn, mỗi phân lượng món ăn trong bát đều được sắp xếp có mục đích.